Huấn luyện dạy chó dọn nhà biết vứt rác vào thùng

Con chó của bạn không bỏ chính xác vào thùng? Nhẹ nhàng đến gần nó bảo nó nhặt lại và chỉ tay vào thùng rác. Khi nó thả chính xác bấm clicker và thưởng ngay.
Bài học huấn luyện dạy chó dọn nhà, vứt rác vào thùng khá tuyệt vời khi chúng ta có thể sai chúng vứt rác bất kỳ nào đó vào trong thùng rác. Con chó rất hạnh phúc vui vẻ khi được làm việc.


Từng bước
Bước 1: Lấy các tờ giấy vò lại thành cục tròn. Bạn để xuống bên dưới sàn nhà cạnh ngay thùng rác. Và bạn gọi con chó lai và nói “Nhặt”. Sau đó bạn lấy dây xích hướng kéo con chó trước thùng rác bên cạnh và nói “Thôi”. Con chó nhả cục giấy ra, bạn bấm ngay clicker và thưởng.

Bước 2: Lặp lại bước 1 từ 10 đến 20 lần thay vì bạn kéo nó về sọt rác thì bạn hãy dùng ngôn ngữ cơ thể, ở đây bạn dùng tay để chỉ nó tới sọt rác, và bảo nó “Nhả” hoặc “Thôi” và bấm clicker và thưởng.

Bước 3: Tiếp tục làm điều này cho đến khi nó làm tất cả 2 lệnh trên thuần thục. Khi thuần thục chúng ta sẽ có hai lệnh đó là: “Nhặt” và “Sọt rác”. Nó sẽ biết chính xác nó phải làm gì. Sau đó bạn bắt đầu thử với các đồ bất kỳ khác ví dụ như túi nilon, vỏ bánh kẹo v.v.v …

Diễn giải phương pháp huấn luyện
Bài học này không quá khó để dạy con chó của bạn học. Đầu tiên, tôi bảo con chó nhặt cục giấy dễ dàng như chơi trò chơi nhặt bóng. Sau đó tôi hướng con chó tới sọt rác bên cạnh và bảo nó nhả ra, tôi bam ngay clicker và thưởng cho nó. Tôi làm điều này nhiều lần nữa nhưng để cục giấy xa dần cái sọt rác. Tôi đã làm nhiều lần cho đến khi con chó biết chính xác nó phải làm gì.

Khó khăn trong quá trình huấn luyện
Con chó của bạn không bỏ chính xác vào thùng? Nhẹ nhàng đến gần nó bảo nó nhặt lại và chỉ tay vào thùng rác. Khi nó thả chính xác bấm clicker và thưởng ngay.

The post Huấn luyện dạy chó dọn nhà, vứt rác vào thùng appeared first on Bác sĩ thú y.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *