chó border collie việt nam

Border Collie được coi là giống Chó thông minh nhất thế giới

Border Collie cần được chăm sóc và chải chuốt bộ lông hàng ngày để giữ cho bộ lông luôn bóng mượt. Chỉ tắm cho chúng khi thực sự cần thiết. Cần thường xuyên kiểm tra ve trong tai và lông của BD. Border Collie là giống rụng lông trung bình. Nguồn gốc của chó Collie